ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

Wybieramy tylko 100% włoskiej pszenicy z naszego łańcucha dostaw.
Zawieramy bezpośrednią umowę z włoskimi rolnikami.
Pszenicę mielimy tylko we własnym młynie.

POLITKA ŚRODOWISKA

De Matteis z dużą dbałością traktuje środowisko naturalne, dzięki zastosowaniu urządzeń do kogeneracji wytwarza w ten sposób na własne potrzeby ponad 80% energii elektrycznej, redukuje emisję CO2 także poprzez zmniejszenie transportu. Ponadto dba o zmniejszenie stosowania tworzyw sztucznych w swoich opakowaniach.

Ekologiczne opakowania

Dbamy o zdrowie planety i dlatego zdecydowaliśmy się na opakowania wykonane w całości z papieru nadającego się do recyklingu.

Mały wkład, duży gest.

redukcja emisji zanieczyszczeń

Pracowaliśmy nad zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, wynikających z operacji logistycznych, decydując się na ograniczenie importu surowców z zagranicy i stworzenie jednego z najważniejszych w kraju łańcuchów produkcji włoskiej pszenicy durum.